Neokatekumenski put je jedan od plodova II Vatikanskog koncila. Inicijatori puta su Kiko Argüello (slikar) i Carmen Hernández (dipl.kem.), a počeci puta sežu u 1964. god. među siromašnim barakašima u predgrađu Madrida.

U osnovi neokatekumenski put je jedan "preslik" katekumenata prvih kršćanskih vremena prilagođen današnjem čovjeku. Namijenjen je prvenstveno odraslima koji žele produbiti svoju vjeru i sazrijevati u njoj. Na putu se upozna i uzljubi Sv. Pismo (Biblija), Sv. Misa, molitva i jedinstvo u zajednici (crkvi); otkriva se značaj i obnavljaju krsna obećanja davno izrečena od strane kumova, i na koncu rađa se želja za aktivni život u svojoj crkvenoj zajednici (župi).

U župi Sv. Antuna u Puli Neokatekumenski put je prisutan od 1979. godine, kada se kao plod propovijedanja (kateheza) don Giacoma Rainieria, Lucie Toso i Giorgia Canelosa rađa prva zajednica od oko 50 braće. Prihvatio ih je tadašnji župnik fra Stanko Škunca. Od tada se u župi već 28 godina neprekidno katehizira (obično u došašću i korizmi), a danas postoje tri zajednice koje zajedno broje oko 70 braće.

Zajednice se sastaju dva puta tjedno; srijedom na Službu riječi i subotom (biblijski nedjeljom) na Sv. Misu (Euharistiju). Iz zajednice su proizišla dva svećenika vlč. Maksimilijan Ferlin i vlč. Aleksandar Vujisić i grupa katehista koji katehiziraju po Istri.

Za duhovno vodstvo ovih grupa u našoj župi bio je dugo zauzet fra Berard Barčić, a sada ih poslužuje fra Stanko Škunca.

Oni koji žele doznati više mogu otvoriti službenu web stranicu Neokatekumenskog puta www.camminoneocatecumenale.it (hrvatska verzija).