fra Leopold Mičić, gvardijan i župni vikar

fra Gabrijel Škibola, župnik

fra Mate Trinajstić, župni vikar

fra Vlado Zahija

fra Job Mikolić