ŽUPNO PASTORALNO VIJEĆE: 16 članova

voditelj vijeća:  fra Gabrijel Škibola


Župno-pastoralno vijeće je savjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika vjernika-laika i osoba koje u župi imaju udjela u pastoralnoj službi. Njegova je zadaća pružanja pomoći župniku u promicanju i ostvarivanju pastoralnog djelovanja. Sadašnji članovi Vijeća odobreni su od Porečko-pulskog biskupa, mons. Ivana milovana, 10. siječnja 2006. godine i mandat traje do 31. prosinca 2010. godine. Vijeće ima 20 članova (vjernika-laika), kao i onih koji su to po službenoj dužnosti (gvardijan, župni vikar i katehisti u župi i osnovnim školama Kaštanjer i Šijana koje pripadaju župi). Članovi Vijeća, kao župnikovi savjetnici i aktivni suradnici mogu biti samo praktični vjernici. Njihov broj ovisi o veličini i karakteru župe.  Vijeće se konstituira odobrenjem Ordinarija. Mandat traje 5 godina. Predsjednik Vijeća je župnik koji saziva sjednice Vijeća, određuje dnevni red i predsjeda im.  Susreti se održavaju najmanje četiri do šest puta  u godini. 
U župi sv. Antuna, kao najvećoj župi u Istri, vijeće se aktivnije uključuje početkom 90.-tih za vrijeme župnika fra Ivana Gavrana, i takva aktivnost se nastavila do danas. Članovi Vijeća su aktivni kroz više sekcija unutar Vijeća (evangelizacijska, liturgijska, karitativna, obiteljska i tehnička) koje djeluju unutar župe.